top of page

My Site 3 Group

Public·52 members

Meshari: The Masterpiece of Gjon Buzuku and the Origin of Albanian WritingVepra e Buzukut, ne rrafshin poetik dhe estetikGjon Buzuku eshtepa dyshim nje nga koloset e kultures shqiptare. Ai eshte nismetarii madh. Emri i pare i Bibliotekes se Gjuhes Shqipe. Kryeveprabuzukiane eshte kompedium linguistik me vlera te pazevendesueshmejo vetem ne rrafshin e shqipes se kultivuar, por dhe ne rrafshin mete gjere te albanogjise e te studimeve krahasimtare ballkanike.Skematika filologjike e tekstit te Buzukut ka rendesi teshumefishte, polivalente. Eshte pike referuese dhe pertej kufijvete percaktuar filologjike. Per ne ka rendesi qe Buzuku tekonceptohet shume me teper nga c'eshte paraqitur nga skema etekseve shkollore apo nga studiuesit qe te ndikuar nga konceptepolitizuese e idologjizuese nuk kane pare pertej gjethes pyllin. Ne1582, u be reformimi i kalendarit, u zevendesua kalendari julian meate gregorian. Ky reformim llogariti 10 dite me pak ne baze te njeanalize kalendarike me te sakte. Kjo do te thote se kemi njezhvendosje te datave kur Buzuku nisi dhe mbaroi librin e tij. Sicdihet, ne Pasthenie, Buzuku shprehet se e nisi vepren me 20 mars1554 dhe e mbaroi me 5 janar 1555. Kalendari gregorian mbas 1582korrigjon perfundimisht keto limite dhe ne duhet te themi, sic evuri per here te pare ne dukje prof. Dh. Shuteriqi se Buzuku e nisilibrin e tij per ta shkruar me 10 mars 1554 dhe e mbaroi me 24dhjetor 1554. Data e botimit te librit behet nje vit me ehershme.Ne do te percaktojme ne kete shkrim nje teze studimore qe ijep vlera Buzukut edhe si shkrimtar e krijues i mirefillte.Natyrisht qe Buzuku eshte perkthyes i madh. Edhe perkthyesi dukerespektuar ekuacionet e gjuheve, ne te cilat ai realizonkonvertimet gjuhesore ka megjithate nje liri krijimi, sidomos nendertimin e struktures sintaksore apo edhe ne zgjedhjen epershtatshme leksikore. Por, te shtrosh tezen se Buzuku ishte meteper se kaq do te thote ta vleresosh ate me teper se sa roli iperkthyesit. Nje studim me i kujdesshem i librit te Buzukut na bente mundur te gjejme ne tekst shume elemente te rinj dhe konkretishtedhe fragmente proze apo dhe poetike, origjinale.
Gjon Buzuku Meshari.pdf


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page